Polish_20200820_190540137

Lněničková Martina 
Veterinární asistentka

Vystudovala VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská – obor Veterinářství. Nyní studuje bakalářský obor Fyzioterapie a Zoorehabilitace zvířat na ČZU/FAPPZ. Pracovní zkušenosti získala jako veterinární sestra na menší klinice MVDr. Hlaváče, kde pracovala v letech 2017-2020.

Zájmy: příroda, sport, muzika, cestování