Polish_20200908_232151718

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Během studia získala praxi ve Veterinární nemocnici Aesculap v Pardubicích, dále na klinice Jaggy Brno, Animal Clinic v Praze a také na zahraniční klinice v Sydney. Od roku 2018 působila na klinice v Pardubicích se zaměřením na onemocnění psů, koček a drobných savců.

Mezi její koníčky patří běh, umění a cestování.