Polish_20200901_231212119

Ing. Eliška Smejkalová
Veterinární asistentka

Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde v roce 2009 získala bakalářský titul v oboru Kynologie a v roce 2015 získala inženýrský titul v oboru Výživa a dietetika zvířat. Pracovní zkušenosti získala jako vedoucí prodejny PetCenter s.r.o., dále jako ambulantní sestra ve veterinární nemocnici Vetnemo s.r.o. a v roce 2016 pracovala jako ambulantní, sálová a rehabilitační sestra na veterinární klinice Zvířecí doktor.

Zájmy: zvířata, myslivost, rehabilitace zvířat, příroda

2/2012      Jak nakrmit psa-  aktivní účast na kurzu na téma výživa psa se zaměřením na syrovou stravu   veden Ing. Pavlínou Vazdovou, Toulcův Dvůr, Praha

1/2015      Kondiční masáže psů (SVOPAP) – pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, Toulcův Dvůr, Praha

11/2015     Kurz Dornova metoda – zvířata  pod vedením Andrei Dunové DoTh., Toulcův Dvůr, Praha

Jaro/2015  Energyvet institut  vzdělávací veterinární cyklus odborného poradce pro bylinné preparáty – pod    vedením MVDr. Lubomíra Chmelaře, Praha

9/2016       Ošetření spoušťových bodů u psa  odborný seminář – pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP , PhysioDog   Academy, Praha

10/2016     Hop na balón  seminář o balančních technikách – pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP ,        PhysioDog Academy, Praha

11/2016      Kurz anesteziologie a urgentní medicíny pro veterinární sestry  MVDr. Jakub Nowak, MVDr. Jan Čučka, MGR. Jiří Čáp,   PHDr. Miroslav Hmirák, Hotel Lions,  Nesuchyně

11/2016      Využití kinesiotapingu u psů  seminář pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové, CCRP , PhysioDog Academy,  Praha

11/2016      Péče o kůži, uši a dutinu ústní pacienta  seminář pro veterinární sestry a techniky, VetClasses, Hradec Králové

1/2017       Onemocnění pohybového aparátu  seminář pod vedením MUDr. Karolíny Bílkové, TČM institut Praha

2/2017       Manuální terapie psů dle principů Dornovy metody  Dvoudenní odborný seminář pod vedením Bc. Kateřiny Plačkové,  CCRP , PhysioDog Academy, Praha

2/2017      Využití aromaterapie v terapii zvířat  seminář pod vedením Michaely Švorcové, Aromaterapie Fauna s.r.o., Praha

3/2017      Využití aromaterapie v terapii zvířat II  seminář pod vedením Michaely Švorcové, Aromaterapie Fauna s.r.o., Praha

4/2017      Fyzioterapie a rehabilitace v praxi malých zvířat  seminář pro veterinární sestry a techniky, VetFair, Hradec Králové

6/2017     Ortopedické minimum v rehabilitaci zvířat  odborný seminář pod vedením MVDr. Radka Musila a Bc. Kateřiny Plačkové   CCRP ,   PhysioDog , Academy, Praha

4/2018 Praktické dovednosti provozní sestryodborný seminář Hradec Králové pod vedením MVDr. Davida Hanzlíčka a MVDr. Simony Kovaříkové

9/2018 Operační sál, sterilizace, sálová sestra Hradec Králové