Polish_20200908_232151718

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Během studia získala praxi ve Veterinární nemocnici Aesculap v Pardubicích, dále na klinice Jaggy Brno, Animal Clinic v Praze a také na zahraniční klinice v Sydney.

Od roku 2018 působila na klinice v Pardubicích se zaměřením na onemocnění psů, koček a drobných savců.

Mezi její koníčky patří běh, umění a cestování.

Semináře a kongresy:

Ortopedická onemocnění hrudní končetiny

Kurz radiační ochrany pro registranty Atomvet

Seminář akutní medicíny IVSA Brno 24. výroční konference ČAVLMZ

Urologie psa a kočky – co nového?

Vybraná témata v laboratorní diagnostice Laboklin

Vybrané kapitoly z medicíny koček II

Vetmeeting 2018

Pokročilá ultrasonografie “small parts” Atomvet