Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Během svého studia i po promoci absolvovala praxi u velkých i malých zvířat u MVDr. Burského v Hodoníně.

Po absolutoriu na VFU pracovala ve smíšené praxi u MVDr. Dvořáka v Tišnově, kde získávala praktické zkušenosti v oblasti velkých a malých zvířat. Následně pracovala na referenční klinice Lískovka ve Frýdku-Místku pod vedením MVDr. Jakuba Nowaka. Zde prohlubovala teoretické i praktické dovednosti v oblasti medicíny malých i drobných zvířat.
Od října 2023 je součástí týmu Veterinární kliniky Delta se zaměřením na medicínu psů a koček.

V rámci svého postgraduálního vzdělávání se účastní veterinárních seminářů a workshopů.

Mezi její zájmy patří papoušek amazoňana žlutolícího Viki, kříženec labradora Oskar a jezevčík Čad, kterým dala druhý domov. Ve zbytku času tráví čas na horském kole, zahradničením, poslechem hudby, navštěvováním koncertů a divadel.

Semináře, workshopy:

30.4. – 1.5.2022 – Klinická oftalmologie pohledem praktika a cytologa + Chirurgické řešení onemocnění třetího víčka, ČZU Praha
2.4.2022 – RTG workshop s Cedricem Tuttem – CVDS, MENDELU Brno
2.10.2020 – Workshop Stomatologie Drobných savců CVDS, MENDELU Brno
12.-13.10.2019 – VETclasses 2019 – Neurologie pro praktické lékaře
3.4.10. 2019 – Workshop USG u malých zvířat, Dr.med.vet. Susanne Thamke NOVIKO s.r.o., Brno
16.06.2019 – Workshop kastrace samce a samice drobných savců, MENDELU Brno
01.06.2019 – Chirurgie břicha, Doc. MVDr. Vlašín
17.05.2019 – Vybrané kapitoly z medicíny koček PHRAMED Odry
06.04.2019 – VETfair 2019 – Dermatologický cyklus II. – sobota
22.03.2019 – Problematika malých přežvýkavců PHRAMED, Odry
23.02.2019 – Vybraná témata v laboratorní diagnostice LABOKLIN, BRNO
16.-17.02.2019 – Dermatologie u koní v praxi Dr. Knottenbelt, Prof. Bezděková
02.12.2018 – Kazuistiky u drobných savců
15. – 16.09.2018 – VETclasses 2018 – Polytraumata,
24.03.2018 – Velké problémy malé praxe