• 16 ZÁŘ 19

  Co je mikročip, jak funguje, povinnost čipování a další otázky?

  Co je mikročip, jak funguje, povinnost čipování a další otázky?

  Kdy vstoupí v platnost povinnost čipování psů v celé ČR?

  Poslední novela veterinárního zákona přinesla poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

  Kdo má povinnost čipování?

  Povinnost čipování je povinností chovatele, nikoli veterináře. Toto nařízení nám pro výkon praxe nepřináší žádné povinnosti nad rámec. Majitel/chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování.

  Bude platné očkování na vzteklinu, pokud není pes očipovaný?

  Nebude!!! Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině, která je taktéž povinná ze zákona. Pokud tedy pes nebude k 1. 1. 2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími a majitel nese veškerou zodpovědnost.

  např. v případě, že chovatel tuto povinnost nedodrží a jeho pes poraní člověka, bude s ním zahájeno správní řízení, protože pokud zvíře nebude načipované, nemá platnou vakcinaci proti vzteklině.

  Co je mikročip a jak funguje?

  Mikročip (transponder) pro identifikaci zvířat je malý váleček (kapsle) o průměru cca 2,2 milimetru a délce cca 11 milimetrů. V obalu kapsle z bioskla je uložena anténa a diodová matrice nesoucí vlastní identifikační kód, který tvoří kombinaci písmen a číslic. Kód je jedinečný a neopakovatelný. Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso.

  Jaká je životnost čipu?

  Transponder (mikročip) nemá vlastní zdroj energie. Energii potřebnou při čtení kódu získává z elektromagnetického pole vysílané anténou čtečky. Je tak zaručena prakticky neomezená živostnost mikročipu. Někteří výrobci uvádí životnost minimálně 25let.

  Jak a kam se mikročip aplikuje?

  U psa a kočky se aplikuje na levou stranu krku do podkoží speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu.

  Aplikátor je v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží – podobně jako při očkování.

  V jakém věku můžu svého mazlíčka naočkovat?

  Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

  Lze čipovat i jiné druhy zvířat?

  Ano, lze. Povinnost čipování platí v ČR pouze u psů. Nejčastěji je využívána jako ochrana před ztrátou, odcizením nebo při sjednání pojištění u psů a koček atd. Lze tedy čipovat i jiné druhy zvířat než psy. Mikročipem se označují např. kočky, želvy, papoušci, fretky atd.

  V případě cestování do zahraničí je povinnost označení mikročipem a vystavení mezinárodního cestovního průkazu.

  Jaké mikročipy se používají?

  Veterinární lékaři používají čipy různých dodavatelů. K nejpoužívanějším čipům patří DataMars, Indexel, Texas Instruments, BackHome, PlanetID, Alvic nebo Trovan. Tyto typy čipů jsou v souladu s normami ISO 11784 a 11785 (dále jen “ISO normy”). Mezinárodního kódování ISO pro Českou republiku je 203.

  Informujte se tedy u svého veterinárního lékaře nebo dodavatele, zda mikročip odpovídá požadavkům EU (Nařízení EU č. 998/203 o pohybu „pet animals“ na území členských zemí EU). Naše klinika používá pouze mikročipy DataMars.

  Máte čip registrovaný?

  Povinnost registrovat psa má majitel/chovatel. Pokud jste čip nezaregistrovali, tak plníte pouze zákonnou povinnost, ale vyhodili jste peníze z okna v případě dohledání Vašeho mazlíčka při ztrátě. V případě ztráty nebo krádeže se bez registrace jen těžko vrátí domů.

  Omyly a mýty klientů?

  Nedávno jsme se setkali s komentáři typu: ,, kdyby veterinární lékaři dělali co mají a kontrolovali všechna zvířata při vstupu do ambulance, to by se našlo ztracených psů,,……

  Velký omyl. Bohužel v ČR není centrálního registru domácích zvířat či psů, do kterého by všichni čipovaní psi byli automaticky veterinářem zapsáni a k němuž by měla přístup policie i útulky po celé republice a veterinární lékaři.

  Veterinární lékař nemá přístup ke kontaktům a adresám klientů v registru!!!

  Kolik je v ČR registrů?

  S legislativou ohledně čipování psů je spojeno v současnosti několik problémů.

  K tomu, aby čip plnil svou funkci, kterou je nalezení a identifikace ztraceného zvířete, je potřeba zadat údaje o zvířeti do některé z databází a uložit je pod číslo čipu. Obce, ve kterých je vyhláškou zavedeno povinné označování psů čipem, vedou obecní registry. V obcích, kde majitelé psa čipovat nemuseli, žádné místní databáze vedeny nejsou. Majitelé pak své domácí mazlíčky zavádějí do registrů soukromoprávních subjektů.

  V České republice existuje registrů očipovaných psů hned několik. Absence jednotného centrálního registru očipovaných psů způsobuje chaos zejména ve chvíli, kdy se pes majitelům ztratí.

  www.iftaregistr.cz

  www.registrmikročipů.cz

  www.cipy-znamky.cz

  www.czpetnet.cz

  www.narodniregistr.cz

  www.backhome.cz

  www.identifikace.cz

  WWW.PETMAXX.COM

  Je možné využití centrálního registru PETMAXX?

  Veterinární klinika Delta používá pro své klienty mikročipy DataMars, pro které je registrace v www.narodniregistr.cz zdarma a národní registr majitelů zvířat je členem celosvětové vyhledávací sítě PETMAXX.  Národní kód vám dává jistotu, že i v případě ztráty a „načtení“ psa v zahraničí bude kontaktován český registr (Národní registr majitelů zvířat je součástí celosvětové sítě PETMAXX). Vyžadujte mikročip s národním kódem, i když neplánujete se svým psem cestu do zahraničí. I při výletu například na Šumavu se zaběhnutý pes může dostat do zahraničního útulku.