• 13 ŘÍJ 15

  Cestování s kočkou a se psem do zahraničí

  Pokud se rozhodneme vyrazit na dovolenou se psem či kočkou, je třeba se na to v čas připravit. Cestujete-li jen po Čechách, bude psovi i kočce stačit obyčejný očkovací průkaz a platné očkování. Cestujete-li, ale do zahraničí, včetně zemí Evropské unie (a to třeba i Slovenska) je potřeba dodržet určitá pravidla a splnit několik podmínek. Každý pes, kočka či fretka, kteří cestují do zahraničí, musí mít minimálně:
  – trvalou identifikaci
  – PET Pas
  – platné očkování

  Trvalá identifikace
  V současné době je pro vycestování do zahraničí povinné označení zvířete mikročipem a to i v případě, že je zvíře označeno tetováním. Výjimkou jsou zvířata, která byla tetováním označena do 3. 7. 2011 a toto tetování je řádně čitelné! Pozor i tak jsou státy, které akceptují pouze mikročip. Čipování musí být provedeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu (lze i současně). Mikročip se aplikuje speciální “jehlou” pod kůži na levé straně krku. Tento zákrok je pro většinu zvířat nebolestivý, většina ho snáší stejně jako aplikaci podkožní injekce (jako je např. běžné očkování). Čip je možné u některých zvířat pod kůží nahmatat jako drobný váleček velikosti většího rýžového zrnka. K čipování lze použít pouze čip splňující ISO normy pro mikročipy. Každý mikročip má své číslo, které je čitelné čtecím zařízením (velikosti většího mobilního telefonu), číslo čipu je uvedeno do cestovního pasu s datem aplikace. Aplikaci provádí veterinární lékař. Na naší klinice používáme výhradně mikročipy DATA MARS splňující veškeré ISO normy. Součástí čipování je i veškerá administrativa s tím související, v našem případě je registrace v Národním registru zvířat v ceně čipu.

  PET pas – pas zvířete v zájmovém chovu
  Pas vydává schválený veterinární lékař a registruje jej v registru pasů. Každý cestovní pas má své pořadové číslo a je označen kódem země, kde byl pas vydán. Do pasu jsou zapisována veškerá očkování, odčervení, klinická vyšetření, ošetření proti zevním parazitům a jiné záznamy, prakticky plně nahrazuje běžný očkovací průkaz. Na naší klinice je vydáván na počkání.

  Očkování
  Aby mohlo zvíře vycestovat, musí být očkováno proti vzteklině. Očkovat psy a kočky proti vzteklině je možné od 3 měsíců věku. Očkování proti vzteklině je platné 21 dní po provedení prvního tzv. základního očkování nebo ode dne přeočkování (pokud bylo přeočkování provedeno v době platnosti předchozího očkování).

  Speciální podmínky pro cestování platí pro mláďata mladší 3 měsíců, která ještě nebyla očkována proti vzteklině. Vstup na území mohu některé členské státy povolit, pokud zvířata mají platný cestovní pas a od narození pobývala v tomtéž místě a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Zakázáno je cestovat se zvířaty mladšími 3 měsíce do těchto členských států: Itálie, Kypr, Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko. Cestovat do výše uvedených států lze pouze tehdy, pokud tyto státy udělí výjimku. Při vstupu na území Finska, Velké Británie, Irska a Malty musí být navíc zvíře ošetřeno přímo veterinárním lékařem proti Echinokokóze (odčerveno). V pase musí být uvedeno datum a hodina ošetření, název použitého preparátu, výrobce a podaná látka, přičemž účinnou látkou musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120-24 hod. před vstupem na území daného státu.

  Při cestování do zahraničí je vhodné preventivní ošetření zvířete proti zevním a vnitřním parazitům. V současnosti nabývá na významu preventivní ošetření před nakažením Dirofilariózou (parazit způsobující srdeční nebo kožní červivost). Toto ošetření spočívá ve snadné aplikaci antiparazitárního přípravku ve formě spot-on (aplikace na kůži) v měsíčních intervalech, zejm. při vycestování do zemí s endemickým výskytem Dirofilariózy. Toto ošetření doporučujeme do všech zemí jižně od nás – počínaje Podunajskou nížinou.

  V případě vycestování mimo Evropskou unii musí být splněny konkrétní aktuální podmínky dané země. Tyto veterinární podmínky, by si měl zjistit každý majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, buď na zastupitelském úřadě dané země, nebo u kompetentní veterinární autority. Podrobnější veterinární podmínky některých států jsou uvedeny na internetových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz).

  Pokud tedy chcete cestovat do zahraničí s vaším psem, kočkou či fretkou, není nic jednoduššího než se v čas poradit u svého veterinárního lékaře. Na druhou stranu, každý kdo cestuje se zvířetem do zahraničí je povinen zjistit si všechny podmínky pro vycestování a je zodpovědný za dodržení těchto podmínek.

  MVDr. Radka Žáčková
  Veterinární klinika Delta MVDr. Michael Růžička, s.r.o.