D

Vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Během studia získal praxi u velkých i malých zvířat na univerzitní klinice a v ordinaci Langr Vet s.r.o. Při studiu nabýval teoretické i praktické znalosti v rámci veterinárních seminářů a kongresů. V roce 2016 absolvoval kurz Dornova metoda pro zvířata.

Zájmy: plavání, turistika a četba

Semináře a kongresy:

2017 RTG u drobných savců

2017 Klinické vyšetření, odběry vzorků a aplikace

2018 Kardiologický seminář

2018 26. výroční konference ČAVLMZ

2019 Veterinárny študentský kongres Nitra

2019 Endokrinologie koček s Federico Fracassi, DVM, Ph.D., DECVIM-CA

2019 Vetmeeting

2019 Veterinární medicína pro praxi – Malá zvířata